Hướng dẫn kích hoạt lại tin đăng sau khi bị hết hạn thời gian đăng tin. Sau khi hết hạn thời gian đăng tin thì tin đăng tự động chuyển sang tin nháp. Để kích hoạt lại tin đăng vui lòng làm theo hướng dẫn như trong hình.

Hình 1.
Hình 1.
Hình 2
Hình 2
Hình 3
Hình 3
Hình 4
Hình 4
Hình 5
Hình 5
Hình 6
Hình 6