Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Đất Xanh Group

Đất Xanh Group được phân ra nhiều phòng ban và các công ty thành viên. đứng đầu là Hội đồng cổ đông bao gồm toàn bổ cổ đông tham gia góp vốn vào công ty, đại diện cho cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, các thành viện cổ đông họp hội đồng cổ đông và bầu ra thành viên ưu tú, đầy đủ năng lực và trình độ để tham gia vào Hội đồng quản trị, đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị và các thành viên hội đồng quản trị. Ban tổng giám đốc được Hội đồng quản trị bầu ra nhằm điều hành, thay mặt ban quản trị điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng chung của hội đồng quàn trị, đứng đầu là Tổng giám đốc và các phó Tổng giám đốc.

Theo Datxanh.com.vn

 

 

Sơ đồ tổ chức - Đăng vào lúc: Tháng Một 24th, 2015 - bởi: Đất Xanh Địa Ốc

About Đất Xanh Địa Ốc
2003 COPYRIGHT DAT XANH MIEN NAM ALLRIGHT RESERVED, HOTLINE: 0902 720 139