Chính Sách Nhân Sự Đất Xanh Group

1. Đào tạo và phát triển Đào tạo và phát triển là phương châm của Đất Xanh nhằm tạo ra những nhân tài, những nhà quản lý tài ba. Những ngày đầu đến với Đất Xanh, bạn sẽ được tham gia vào lớp huấn luyện hội nhập cùng những giảng viên là Ban lãnh đạo […]

2003 COPYRIGHT DAT XANH MIEN NAM ALLRIGHT RESERVED, HOTLINE: 0902 720 139