All Posts in Tag

HC golden city

Dự án HC Golden City chính thức được nghiệm thu PCCC

Phê duyệt PCCC dự án HC Golden City

Ngày 12/07/2021 vừa qua dự án HC Golden City đã chính thức được nghiệm thu PCCC. Sau thời gian bàn giao tạm thời cho khách hàng trải nghiệm căn hộ thực tế để đánh giá chất lượng và trải nghiệm Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ…

So sánh nhà đất

So sánh
Bạn chỉ có thể so sánh 4 nhà đất, bất kỳ tài sản mới nào được thêm sẽ thay thế tài sản đầu tiên từ so sánh.
0902.720.139
Đăng Ký Nhận Bảng Giá