Sơ đồ tổ chức

Đất Xanh Group được phân ra nhiều phòng ban và các công ty thành viên. đứng đầu là Hội đồng cổ đông bao gồm toàn bổ cổ đông tham gia góp vốn vào công ty, đại diện cho cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, các thành viện cổ đông họp hội đồng […]

2003 COPYRIGHT DAT XANH MIEN NAM ALLRIGHT RESERVED, HOTLINE: 0902 720 139