Trang chủ Blog Tin tức Dự án HC Golden City chính thức được nghiệm thu PCCC

Dự án HC Golden City chính thức được nghiệm thu PCCC

Ngày 12/07/2021 vừa qua dự án HC Golden City đã chính thức được nghiệm thu PCCC. Sau thời gian bàn giao tạm thời cho khách hàng trải nghiệm căn hộ thực tế để đánh giá chất lượng và trải nghiệm

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Phê duyệt PCCC dự án HC Golden City
Phê duyệt PCCC dự án HC Golden City

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 4108/TD-PCCC-P6 ngày 28/11/2016, văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 615/PCCC&CNCH-P6 ngày 29/5/2018, số 2100/PCCC&CNCH-P4 ngày 27/11/2018 và số 432/PCCC&CNCH-P4 ngày 09/3/2020 của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH);

Xét hồ sơ và các văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy số 242/CV-HC ngày 17/4/2020, số 320/CV-HC ngày 07/7/2020, số 508/HC-CV ngày 15/6/2021 (kèm theo báo cáo số 507/HC-CV _ngày 15/6/2021) của Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp và Thương mại Hùng Cường;

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: Nguyễn Xuân Thảo; Chức vụ: Giám đốc;

Căn cứ các biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ngày 07/5/2020, ngày 16/7/2020, ngày 02-05/7/2021 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và các đơn vị liên quan;

 Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của Khối nhà cao tầng (không bao gồm khu vực thương mại dịch vụ tại tầng 1, tầng 2) thuộc công trình Khu nhà ở 319 Bồ Đề với các nội dung sau:

 • Địa điểm xây dựng: Phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp và Thương mại Hùng Cường.
 • Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – Coninco.
 • Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần 319.5; Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long; Công ty Cổ phần Airpower; Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng An Nam.

Quy trình mô hình: – Khu nhà công trình tại 319 Bồ Đề được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 19.744 m² bao gồm Khối nhà cao tầng, Trường mầm non và khu nhà ở liên kế.  Trong đó, các nhà ở liên kết không được thẩm định thiết kế về PCCC, Trường mầm non cao 03 tầng chưa nghiệm thu về PCCC.

 Khối nhà cao tầng có diện tích xây dựng khoảng 3,578 m², chiều cao từ cốt sàn 1 đến đỉnh mái khoảng 87,55 m, bao gồm 02 tầng hầm, 03 tầng đế, 2 khối xây dựng

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại HC Golden city:

 • Đường giao thông cho xe chữa cháy;  Khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy; 
 • Bậc chịu lửa;  Năng lực bố trí của liên quan đến phòng cháy và chữa cháy;
 • Giải pháp ngăn cách, chống lan;  Pháp tụ chống khói; 
 • Lối đi, đường thoát nạn;  Hệ thống đèn chiếu sáng cố định và đèn chiếu sáng chỉ dẫn; 
 • Hệ thống tự động báo cháy; 
 • Hệ thống chữa cháy bằng khí và hệ thống chữa cháy tự động bằng khí HFC-227ea (FM200);  
 • Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và hệ thống khác kỹ thuật có liên quan;
 • Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu. 

Các yêu cầu kèm theo:

– Thực hiện đúng quy trình, quy định về quá trình vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên kết  quan; 

– Duy trì liên tục hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng trong suốt quá trình sử dụng; 

– Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở trước khi đưa vào hoạt động theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Phủ Chính phủ  , đồng thời liên kết với Công an thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, thiết lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy; tầng 1, tầng 2 công trình theo đúng thiết kế được duyệt và được nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động. 

Đồng thời phải có phương pháp bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình thi công hoàn thiện, duy trì các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC độc lập với các khu vực đã được kiểm tra nghiệm thu về PCCC và chịu trách nhiệm hoàn toàn  lợi ích trước pháp luật nếu xảy ra sự cố cháy nổ; 

– Khi cải tạo, thay đổi chất lượng sử dụng của công ty, công ty hạng mục phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020 / NĐ-CP ngày 24 tháng.  11 năm 2020 của Chính phủ, sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH theo thẩm quyền để được thẩm định thiết kế và nghiệm thu theo quy định.

Xem thông tin chi tiết dự án HC Golden City tại đây.

Xem file quyết định phê duyệt PCCC cho dự án HC Golden City file PDF

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký nhận bản tin
© 2013 Dat Xanh Dia Oc. All rights reserved.