Mặt bằng tầng căn hộ Full House Block A

Mặt bằng tầng căn hộ Full House Block A

 

 

Mặt bằng tầng căn hô Full House Block B

Mặt bằng tầng căn hô Full House Block B

Xem thông tin căn hộ full house