Áp dụng luật mới về chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

Từ ngày 1/11/2015, Nghị định số 76/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực. Trong đó, Nghị định quy định rõ về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương […]

2003 COPYRIGHT DAT XANH MIEN NAM ALLRIGHT RESERVED, HOTLINE: 0902 720 139